Egzaminy


Harmonogram egzaminów z kwalifikacji w zawodzie

sesja zima 2018


CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA