Ubezpieczenie

Gdzie i w jakich sytuacjach ubezpiecznie w PZU chroni Twoje dziecko?

Ubezpieczenie NNW w PZU chroni Twoje dziecko i w każdej sytuacji:

 • W Polsce i za granicą,
 • 24 godzony na dobe,
 • na terenie szkoły,
 • w drodze na zajęcia,
 • w czasie zajęć pozalekcyjnych,
 • w czasie uprawiania sportu(wyczynowo i rekreacyjnie),
 • na wycieczkach szkolnych,
 • w życiu prywatnym,
 • w soboty, niedziele i święta, w ferie i wakacje.

Jakie zdarzenia są objęte ubezpieczniem w PZU S.A

 • Każdy nieszczęśliwy wypadek,
 • zawał serca,
 • krwotok śródczaszkowy,
 • obrażenia ciała, które zaistnienie zsostało spowodowane atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przeczynie.
 • w czasie zajęć pozalekcyjnych,
 • w czasie uprawiania sportu(wyczynowo i rekreacyjnie),
 • na wycieczkach szkolnych,
 • w życiu prywatnym,
 • w soboty, niedziele i święta, w ferie i wakacje.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia szkody:

 • Dokumentacja medyczna z procesu leczenia, np. karta informacyjna udzielenia pierwszej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacyjna z lecznia szpitalnego, historia choroby z lecznia szpitalnego lub ambulatoryjnego itp.,
 • dokument potwierdzający tożsamość
 • rachunki, dowody wpłaty za lecznie, leki, środki opatrunkowe,
 • informacja o numerze konta bankowego,
 • notatka z policji/prokuratury/sądu- jeśli w związku ze zdażeniem organy te były włączone w sprawę,
 • akt zgonu w przypadku zdarzeń związanych ze śmiercią ubezpieczonego/opiekuna prawnego.