Projekt "Perły Traktu Królewskiego".

Klasa 1 at w ramach festiwalu zawodów zrealizowała projekt pt "Perły Traktu Królewskiego". Obejmował on różne zadania przygotowujące do pracy w zawodzie między innymi było to przygotowanie programu ramowego i szczegółowego imprezy turystycznej, zrobienie kosztorysu , elementy przewodnictwa turystycznego i pilotażu. Każdy z uczniów miał przydzielone swoje zadanie. Trasa wycieczki rozpoczynała się od Zamku Królewskiego i Kolumny Zygmunta zakończyła się przy pomniku Mikołaja Kopernika. Uczniowie przygotowali informacje o poszczególnych "perłach" traktu i opowiadali o nich wcielając się w role przewodników. Atmosfera wyprawy była wspaniała uczniowie wzajemnie się wspierali ,pomagali gdy dopadała trema przed publicznym wystąpieniem, a każda prezentacja kończyła się oklaskami aprobaty. Opieką nad grupą sprawowała wychowawczyni Kamila Rytel oraz p. Elżbieta Wesołowska