ZS nr 10 w W-wie, nagrodzony Kartą Jakości Mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, jako pierwsza szkoła w województwie mazowieckim, otrzymał Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter). Służy ona akredytacji podmiotów, które wykazują doświadczenie
w realizacji wysokiej jakości działań mobilnościach dla osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, realizowanych we współpracy międzynarodowej. Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica , od 2011 r. podejmuje wyzwania w zakresie organizacji zagranicznych staży zawodowych dla uczniów, a od 2017 r. także mobilności typu Job shadowing dla nauczycieli.


Projekty mobilności Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, realizowane we współpracy międzynarodowej
Rok konkurowyProgramNr ProjektuInstytucje partnerskieLiczba mobilnościStatus projektu
2011Leonardo da Vinci2011-1-PL1-LEO01-18827Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Niemcy 11Rozliczony
2012Leonardo da Vinci2012-1-PL1-LEO01-26903ADC College London22Rozliczony
2013Leonardo da Vinci2013-1-PL1-LEO01-37126ADC College London
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Niemcy
33Rozliczony
2014Erasmus+2014-1-PL01-KA102-000907ADC College Londyn UK11Rozliczony
2015Erasmus+2015-1-PL01-KA102-0155751 ADC College Londyn UK
Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Niemcy
33Rozliczony
2016Erasmus+2016-1-PL01-KA102-024384ADC College Londyn UK
Europa - Direkt e.V. - Institut für interkulturelle und europäische Studien Drezno, Niemcy
Berlink ETN GmbH Beriln, Niemcy
33W trakcie realizacji
2017Erasmus+2017-1-PL01-KA102-037442ETN Training Vision Ireland – Cork, Irlandia
ETN Tribeka Training LAB S.L.U – Malaga, Hiszpania
55W trakcie realizacji

Kartę jakości mobilności przyznaje Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na podstawie oceny wniosków złożonych przez podmioty działające w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
W 2017 roku wnioski złożyło 21 instytucji, z czego akredytację otrzymało jedynie 6. Wniosek Zespołu Szkół nr 10 został wysoko oceniony, znalazł się na drugim miejscu.http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/KA109_2017_komunikat_www.pdf
Przedmiotem oceny było doświadczenie wnioskodawcy w zakresie organizacji mobilności zagranicznych, zarządzanie jakością projektów ponadnarodowych oraz strategia umiędzynarodowiania szkoły . Dotychczas Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia
i szkolenia zawodowego posiada 15 instytucji z Polski.
Karta jakości mobilności jest dla Zespołu Szkół nr 10 prestiżowym wyróżnieniem, jednocześnie stanowi duże wyzwanie i motywuje do wdrażania strategii umiędzynarodowienia szkoły poprzez nawiązywanie nowych kontaktów z podmiotami w innych krajach, propagowanie nauki języków obcych oraz wykraczanie poza krajowe podejście do kształcenia i szkolenia zawodowego.

Autor i koordynator projektów mobilności

Anna Polewczyk