Krwiodawstwo

12 października 10 uczniów wybrało się na oddanie krwi do Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, które się mieści w Szpitalu Bielańskim.
Wszystkim Krwiodawcom bardzo dziękujemy!!!