Konkurs biblioteczno plastyczny

23.10.17 zakończył się konkurs na najlepszą karykaturę polskiego pisarza. Celami konkursu było między innymi wyłonienie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań i kompetencji oraz zachęcenie uczniów do pogłębiania wiadomości z zakresu literatury i poezji. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas drugich i trzecich napłynęło w sumie osiem prac .
A oto laureaci:
pierwsze miejsce - Anna Walczak z kl 3at
drugie miejsce- Natalia Piasecka z kl 3at
trzecie miejsce ex aequo- Kornelia Ochocińska z kl 2at oraz Anna Oleksiuk z kl 3at
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy

I.S/ E.W.