Spotkanie rodziców z przedstawicielami Straży Miejskiej

W dniu 29 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli Straży Miejskiej z rodzicami uczniów. Głównym celem spotkania było przedstawienie rodzicom zagrożeń, które niosą za sobą środki psychoaktywne, negatywnych następstw przyjmowania narkotyków i substancji odurzających jak i konsekwencji prawnych związanych z tymi środkami.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych rodziców.

M.Ś/ W.M.