Konkurs ortograficzny z języka niemieckiego

Dnia 28 listopada 2017 odbył się międzyszkolny konkurs – dyktando z niemieckiego. Celem konkursu było kształcenie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, wykazanie się znajomością reguł ortograficznych oraz kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy. W konkursie brało udział 18 uczniów. Wszystkim dziękujemy a zwycięzcom gratulujemy.
Laureratami szkolnego konkursu zostali:
- I miejsce: Patryk Wojciechowski- Klasa IV bi
- II miejsce Kamil Grzymała- Rzętycki klasa I bi
- III miejsce Maks Goś- klasa IV e

N. Ś.