"Piłsudski i Jego Niepodległa"

Zakończono eliminacje do konkursu "Piłsudski i Jego Niepodległa". Łącznie wpłynęło 17 prac w trzech kategoriach.
Jury, pod przewodnictwem p. Dyrektor Ewy Gumieniak, wytypowało najlepsze z nich.
I tak :
w kategorii- grafika- laureatami zostali: Karol Dutka z kl 2bi
Anna Oleksiuk z kl 3at
Danuta Przytuła z kl 1ai

w kategorii- farby- laureatki to: Anna Walczak z kl 3at
Natalia Umińska z kl2s

w kategorii- rzeźba- laureatem jest:Kuba Rastawicki z kl 1ai

Wszyscy laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły i Radę Rodziców
Głównymi celami konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych oraz zachęcenie uczniów do pogłębiania wiadomości z zakresu historii Polski a także rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów
Publiczna prezentacja prac już wkrótce

E. W.