Narodowe Centrum Badań Jądrowych

W dniu 28.02.2018 wybraliśmy się do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwock-Świerk. Wzięliśmy udział w wykładzie poświęconym zagadnieniom związanym z promieniotwórczością jądrową, a także tym jak zbudowany jest reaktor jądrowy oraz elektrownia. Dowiedzieliśmy się, jak działa reaktor oraz jakie jest jego zastosowanie. Mieliśmy również okazję obejrzeć miejsce, gdzie znajduje się sam reaktor jądrowy "Maria" oraz stanąć 7m nad nim. Przed jego promieniotwórczym działaniem dzieliła nas bariera biologiczna w postaci nieskazitelnie czystej wody, która umożliwiła nam zobaczenie go oraz zapewniła nam ochronę przed związkami promieniotwórczymi. Ta wycieczka z pewnością była dla nas wszystkich bardzo ciekawą lekcją fizyki i chemii.