START- UP JUMP

17.04 uczniowie naszej szkoły biorący udział w Programie START- UP JUMP- Młodzieżowy Semestr Biznesowy wzięli udział w ostatnim szkoleniu w ramach projektu, które odbyło się w Fundacji Orange FabLab (Fabrication Laboratory). Podczas tego szkolenia uczniowie zapoznali się ze współczesnymi metodami wykorzystania najnowszych technologii w procesie fabrykacji produktów. Poznali działanie takich maszyn jak: drukarki 3 D, plotery laserowe czy maszyny CNC, zobaczyli ich zastosowanie oraz możliwości jakie oferują w nowoczesnej fabrykacji. Spotkanie służyło rozwijaniu kreatywnych i innowacyjnych postaw uczniów.

P. K.