Konstytucja 3. Maja

30 kwietnia nie był w naszej szkole jedynie ostatnim dniem przed "majówką" oraz maturami, lecz także okazją do przypomnienia sobie najważniejszych informacji na temat znaczenia Konstytucji 3. Maja oraz do refleksji na temat roli Patrona Szkoły jako inspiratora ruchu reformatorskiego w ramach Sejmu Czteroletniego. Historycy uważają, że Staszicowskie "Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego" były jednym z dzieł, które dały impuls do rozpoczęcia prac na pierwszą w Europie konstytucją. Pamiętamy o tym, że Stanisław Staszic jest nie tylko wzorem społecznika, ale również przykładem myśliciela reprezentującego nowoczesny, konstruktywny patriotyzm.

P.P.