Podsumowanie START-UP JUMP

W dniu 13.06 br. grupa uczniów wraz z nauczycielem wzięła udział w konferencji podsumowującej projekt START-UP JUMP– Program rozwoju przedsiębiorczości młodzieży warszawskich szkół realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Spotkanie było okazją do podsumowania Programu START-UP JUMP, na którym zaprezentowano wyniki ewaluacji ex-ante II edycji programu. Reprezentanci uczestników II edycji programu podzielili się również swoimi refleksjami dot. szkoleń w projekcie oraz zaprezentowali projekty stworzone z FabLab (Fabrication Laboratory). Po przekazaniu dyplomów wszystkim uczniom i nauczycielom biorącym udział w programie odbył się quiz on-line dot. przedsiębiorczości .Nasz uczeń Marcin Marszalec z klasy 2 AI zdobył zaszczytne III miejsce. Na koniec wzięliśmy udział w wykładzie pt. „ Etyka w biznesie” prowadzonym przez profesora Szkoły Głównej Handlowej.

P.K.