Shipping of goods beyond the EU borders

W środę 12 grudnia, odbyła się video-konferencja z Liceul Tehnologic z Costesti w Rumunii podsumowująca projekt „Shipping of goods beyond the EU borders” w ramach platformy edukacyjnej e-Twinning. Uczniowie zaprezentowali swój dorobek. Omówiono też tematy dotyczące organizowania przewozu ładunków poza granice Unii Europejskiej, obowiązującej dokumentacji oraz trudności z jakimi spotkali się uczniowie podczas realizacji projektu. Na zakończenie, szkoły przedstawiły krótkie programy artystyczne. Szczególny aplauz wzbudził Stefan Pławiński brawurowym wykonaniem piosenki "Bądź moimi natchnieniem" z repertuaru Andrzeja Zauchy (po stronie rumuńskiej niektórzy zaczęli tańczyć). W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas Is, IIs, IIIs oraz IIIbi.

L.D.