KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

Kolejna edycja szkolnego konkursu z języka angielskiego pt. „Kultura krajów anglojęzycznych” już za nami! Konkurs odbył się 20.12.2018 r., w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie pod nadzorem nauczycielki języka angielskiego – Anny Nowakowskiej. Wzięły w nim udział reprezentacje 4 klas pierwszych ( Iai, Iat, Ie, Is ), które zmagały się w konkurencjach dotyczących wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs polegał na współzawodnictwie trzyosobowych zespołów w sprawdzających ich wiedzę konkurencjach: odpowiadaniu na pytania, literowaniu podanych nazw miast z krajów anglojęzycznych, pracy z mapami konturowymi, prezentowaniu znajomości zabytków Londynu, dopasowaniu pojęć do nazw krajów, a także na rywalizacji całych zespołów klasowych w wykonaniu piosenki bożonarodzeniowej. Konkurs został przeprowadzony przez uczniów klas starszych – Dominika, Patrycję, Piotrka, Bartka, Bartka, Igora oraz Eryka.
Zwycięzcami w konkursie zostali uczniowie klasy Ie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i życzymy wielu sukcesów w nauce języka angielskiego.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy!