CORK W RAMACH PROJEKTU: „MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI, GWARANCJĄ EFEKTYWNEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWE

Grupa sześciu nauczycielek ZS 10 im. St. Staszica w drugim tygodniu ferii zimowych wzięła udział, w ramach Mobilności JOB SHADOWING, w Projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i kształcenia zawodowe. Koordynatorem projektu była Anna Polewczyk.
Nauczyciele po części oficjalnej, która odbyła się w biurze Training Vision (http://www.trainingvisionireland.com/) mieli możliwość poznać szczegóły projektu, jego cele i zadania. W trakcie pobytu spotykaliśmy się z pracodawcami, przedstawicielami Uniwersytetu Cork (www.ucc.ie), Koledżu (https://corkcollegeofcommerce.ie/), organizacji Together- Razem (https://together-razem.org/pl/about-us-2/). Podczas pobytu dowiedzieliśmy się dużo na temat systemy kształcenia obowiązującego w Irlandii, odbywania przez uczniów praktyk zawodowych a także, tak bardzo popularniej wśród Irlandczyków pracy charytatywnej. W wolnym czasie zwiedzaliśmy to piękne i drugie co do wielkości miasto Irlandii.