Międzynarodowy Salon Edukacyjny– PERSPEKTYWY 2019

Jak co roku Zespół Szkół nr 10 prezentował swoją ofertę edukacyjną na rok 2019/2020 podczas Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2019 w dniach 05-09 marca w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie. Nasze stoisko było do dyspozycji GOŚCI. Nasi uczniowie rozdawali ulotki, udzielali informacji, rozmawiali i zapraszali wszystkich zainteresowanych naszą szkołą na Dni Otwarte, które odbędą się 20 marca oraz 3 kwietnia od godz. 17.30. Zapraszamy!

A.W.