Prezentacja duńskiej uczelni VIA Design, TEKO Design+ Business

5 kwietnia 2019 w naszej szkole odbyła się prezentacja duńskiej uczelni VIA Design, TEKO Design+ Business. Uczelnia oferuje kierunki studiów związane z modą, meblarstwem, inżynierią materiałową, wzornictwem, przedsiębiorczością, zarządzaniem produkcją, logistyką, marketingiem, zarządzaniem, sprzedażą, zakupami, projektowaniem oraz zarządzaniem powierzchniami handlowymi. Nasi goście– przedstawiciel uczelni (wykładowca) oraz dwoje studentów z Polski, zaprezentowali obecnym na spotkaniu uczniom naszej szkoły kierunki studiów, możliwe drogi aplikacji, sposoby łączenia praktyki z teorią podczas studiów oraz warunki w jakich studenci uczą się i mieszkają.
Bardzo ważną informacją było to, że nauka w duńskich uczelniach jest dla studentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej bezpłatna. Co więcej, studenci, którzy podejmują pracę podczas studiów otrzymują od rządu duńskiego stypendium w wysokości odpowiadającej 3000 PLN miesięcznie.
W spotkaniu uczestniczyło 40 uczniów klas czwartych.
Materiały informacyjne dotyczące studiów w Danii są dostępne w bibliotece szkolnej oraz u pani pedagog.

M.Ż./ R.S.