Uczniowie naszej szkoły laureatami ogólnopolskiego konkursu dla projektów europejskich

Uczniów klas 2s, 3s i 3bi zakwalifikowano do grona laureatów ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2019.
Konkurs organizowany jest przez FRSE i jest częścią krajową Europejskiego konkursu eTwinning wpieranego przez Komisję Europejską (m.in. fundator nagród).
Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w Warszawie 5 czerwca.


Organizator krajowej edycji konkursu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, specjalizuje się w zarządzaniu europejskimi projektami edukacyjnymi (aktualna Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wcześniej programy Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig i "Młodzież w działaniu").

Konkurs jest częścią dorocznego konkursu Europejskie nagrody eTwinning wspieranego przez Komisję Europejską, ministerstwa edukacji krajów członkowskich oraz uznane instytucje zajmujące się edukacją i nauką.

Polska edycja konkursu jest dwustopniowa. W pierwszym etapie projekty uczniów uzyskują Krajową Odznakę Jakości, czyli oceniane są w 6 kategoriach:
a. Innowacja pedagogiczna i kreatywność;
b. Integracja z programem nauczania;
c. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi;
d. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
e. Wykorzystanie technologii
f. Rezultaty, wpływ i dokumentacja
W każdej kategorii można zdobyć maksymalnie 5 pkt. zdobycie łącznie 20 pkt (ale przynajmniej 1 punkt w każdej kategorii) skutkuje nadaniem Krajowej Odznaki Jakości.

W konkursie ogólnopolskim prace oceniane są w 5 kategoriach w skali punktowej 0-20:
a. innowacja pedagogiczna i kreatywność
b. integracja z obowiązującym programem nauczania
c. współpraca szkół partnerskich
d. kreatywne wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych
e. wypracowane rezultaty i ewaluacja projektu

W konkursie głównym wyróżniane są 4 kategorie wiekowe:
a. projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat,
b. projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat,
c. projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat,
d. projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat

Oprócz konkursu głównego ogłaszane są też konkursy dodatkowe:
- dla nauczycieli realizujących projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning
- synergia programów eTwinning i Erasmus+
- debiut - dla nauczycieli i szkoły
- kategoria ogłaszana na dany rok (w tym roku przedsiębiorczość)

W głównych kategoriach wiekowych przyznawane są po trzy nagrody. Łączna liczba nagród nie może przekroczyć 17. Szczegółowe informacje o poszczególnych miejscach zdobytych przez laureatów Konkursu są podawane podczas dorocznej gali rozdania nagród eTwinning.

Nasz projekt Shipping of goods beyond the EU borders realizowany był przez uczniów klas 2s, 3s (technik spedytor) i 3bi (technik informatyk).
Grupy spedytorów miały przekształcić się w firmy spedytorskie wyszukujące na rynku kontrahentów oraz zdobywające wiedzę o dokumentach potrzebnych do eksportu transportem drogowym z UE na rynki wschodnie (Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Kirgistan). Zdobyta wiedza ujęta została w formę prezentacji zawierającej dokumenty (blankiety i dokumenty wypełnione), linki do potrzebnych stron i biur. Wiedza uczniów została skonfrontowana ze specjalistami z firmy transportowo - spedycyjnej AsstrA Polska Sp. z o.o. gdzie uzyskała ona wysoką notę.
Grupa informatyczna miała pełnić usługi na rzecz grupy spedytorów. Organizowała video-konferencje ze szkołą partnerską, zamieszczała materiały na stronie projektu, a po zakończeniu pracy przez spedytorów opublikowała jej wyniki w formie strony internetowej opartej na wordpressie.

Szkoła partnerska w projekcie to Liceul Tehnologic z Costesti w Rumunii. Koordynator projektu ze strony rumuńskiej p. Constantin Canuta uzyskał za niego rumuńską Krajową Odznakę Jakości.
Obecnie projekt zgłoszony został przez Krajowe Biuro eTwinnig do Europejskiej Odznaki Jakości. Odznaka przyznawana jest raz w roku, jej przyznanie jest warunkiem zgłoszenia do Europejskiego konkursu eTwinning.

Gala przyznania nagród eTwinning obędzie się 5 czerwca w Warszawie. Zwykle oprócz organizatorów uczestniczą w niej m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Na galę zaproszono z naszej szkoły:
- dyrektor szkoły p. Ewę Gumieniak;
- koordynatora projektu p. Ludmiłę Mieńszykową – Dessus;
- p. Krzysztofa Wszelaki;
- czwórkę wybranych uczniów, którzy wyróżnili się w projekcie.

Shipping of goods beyond the EU borders to pierwszy projekt realizowany przez naszą szkołę w ramach programu eTwinning i pierwszy projekt europejski realizowanym przez wyż. wym. uczniów i nauczycieli.
Nasza szkoła jest jedyną szkołą z Warszawy i województwa mazowieckiego wyróżnioną w tegorocznym konkursie.


linki:
Strona organizatora konkursu
Lista laureatów
Lista projektów które uzyskały Krajową Odznakę Jakości
Link do relacji z ubiegłorocznej gali
Link do strony projektu na portalu eTwinning
Link do strony projektu wykonanej przez uczniów