Praktyki


Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

Technik obsługi turystycznej

2at – 29.01-09.03.2018 r. (6 tygodni)
3at - 16.04- 25.05.2018 r. (6 tygodni)

Technik informatyk

3ci – 26.02 - 23.03.2018 r. (4 tygodnie) Erasmus/Londyn
3bi – 05.03-30.03.2018 r. (4 tygodnie) Erasmus/Cork
3ai – 09.04-04.05.2018 r.

Technik ekonomista

2e – 05.03 – 23.03.2018 r. (3 tygodnie) Erasmus/Berlin
3e – 07.05 – 25.05.2018 r. (3 tygodnie)

Technik spedytor

3s – 05.03 – 30.03.2018 r. (4 tygodnie) Erasmus/Drezno