Praktyki


Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

Technik obsługi turystycznej

3at – 02.01-10.02.2017 r. (6 tygodni)
2at - 24.04- 02.06.2017 r. (6 tygodni)

Technik informatyk

3ai – 27.02 - 24.03.2017 r. (4 tygodnie) Erasmus
3bi – 27.03 - 21.04.2017 r. (4 tygodnie)

Technik ekonomista

2e – 06.03 – 24.03. 2017 r. (3 tygodnie) Erasmus
3e – 08.05 – 26.05.2017 r. (3 tygodnie)

Technik spedytor

3s – 06.03 – 31.03.2017 r. (4 tygodnie) Erasmus