Praktyki


Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

Technik obsługi turystycznej

2at – 06.05-31.05.2019 r. (4 tygodnie)
3at - 12.11 - 21.12.2018 r. (6 tygodni)

Technik informatyk

2ai – 26.11 - 21.12.2018 r. (4 tygodnie)
2bi – 06.05 - 31.05.2019 r. (4 tygodnie)
3ai – 04.03 - 29.03.2019 r. (4 tygodnie) Erasmus/Irlandia
3bi - 01.04 - 26.04.2019 r. (4 tygodnie)

Technik ekonomista

2e – 25.03 – 12.04.2019 r. (3 tygodnie) Erasmus/Irlandia
3e – 06.05 – 24.05.2019 r. (3 tygodnie)

Technik spedytor

3s – 06.05 – 31.05.2019 r. (4 tygodnie)