,,Jak wybierałem studia"

Zachęcamy wszystkich do lektury artykułu w miesięczniku edukacyjnym dla młodzieży ,,Perspektywy" nr 9 (181) Wrzesień 2019. W czasopiśmie tym znajduje się artykuł, w którym nasz absolwent Damian opowiada o swojej drodze wyboru uczelni oraz kierunku studiów. Lekturę tego artykułu polecamy zwłaszcza tego rocznym maturzystom, jak i ich rodzicom.