Zaproszenie do udziału w projekcie Erasmus+

pt. „Mobilność, kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy”
realizowanego przez Zespół Szkół nr 10, im. Stanisława Staszica w Warszawie w ramach
programu ERASMUS+


Jeżeli jesteś uczniem klasy 2 E, 3 Ai , 3 Bi, czy też 3 S, nie boisz się nowych wyzwań
i chcesz przeżyć wspaniałą przygodę, weź udział w rekrutacji do udziału w projekcie pt.
„Mobilność, kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy”, w ramach
programu ERASMUS+.
Przeczytaj uważnie regulamin rekrutacji, wypełnij formularz rekrutacyjny i złóż go do
sekretariatu szkoły lub przekaż wychowawcy do dnia 27 września 2019 r. do godziny 13.00.
Formularz rekrutacyjny możesz pobrać również w zakładce Erasmus+. Jest on również dostępny w sekretariacie szkoły oraz na FB Samorządu
Szkoły.
Część A formularza wypełnij DRUKOWANYMI LITERAMI, następnie podpisz dokument
w miejscu do tego przeznaczonym. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią poproś o podpis
również rodzica/opiekuna.
Wszelkie pytanie dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie można kierować do
koordynatora projektu, Pani Anny Polewczyk, na adres email: anna.polewczyk@gmail.com.
ŻYCZYMY POWODZENIA!

AP