Empowering students with eTwinning – PDW Madeira, Portugal 2019

Dwoje nauczycieli z naszej szkoły L. Mieńszykowa– Dessus oraz K. Wszelaki wzięło udział w międzynarodowej konferencji na Maderze w Portugalii grupującej blisko 150 nauczycieli z 28 krajów Europy i Bliskiego Wschodu. Dla nauczycieli naszej szkoły była to jedna z form nagrody za zwycięstwo w ostatniej edycji ogólnopolskiego konkursu eTwinning w kategorii przedsiębiorczość (projekt Shipping Goods beyond the EU borders, strona projektu sporządzona przez uczniów dzisiejszej IVbi: twinning.cba.pl).
Głównym tematem konferencji było wzmocnienie roli uczniów w szkole i ogólnie w procesie kształcenia. Uczestnicy konferencji przywitani zostali przez reprezentantów portugalskiego Ministerstwa Oświaty, władz oświatowych Autonomicznego Regionu Madery oraz międzynarodowych organizacji edukacyjnych: Head of the Team for Educational Technology and Resources Teresę Godinho, Regional Secretary for Education Jorge Carvalho, CSS Representative Rute Baptista.
Pierwszy dzień konferencji koncentrował się przede wszystkim na zajęciach plenarnych. Wykład o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu i kluczowej roli samopoczucia człowieka i właściwie dobranej, indywidualnej diety w procesie uczenia się wygłosiła dr Manuela Grazina z Uniwersytetu w Coimbrze, a dr Nuno Dorotea z Institute of Education w Lizbonie wykład promujący szerszy udział uczniów w procesie kształcenia. Odejścia od ścisłych programów i rozkładów nauczania na rzecz koncentrowania się na zainteresowaniach uczniów i pomagania im w odkrywaniu talentów, które posiadają.
Drugi dzień poświęcono głównie zajęciom warsztatowym prezentującym głównie metody nauczania oparte na technologiach cyfrowych szerzej wciągających uczniów w proces nauczania. Podstawowym narzędziem edukacyjnym uczestnika był telefon komórkowy, z rzadka laptop.
Zajęcia odbywały się w salach pięciogwiazdkowego hotelu Meliá Madeira Mare. Koszty pobytu uczestników konferencji pokryły organizacje edukacyjne UE. Ze strony polskiej uczestników rekrutowała Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji (FRSE). Oprócz nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło w niej jeszcze czworo Polaków: z Poznania, Rzeszowa, Zamościa i warszawianka z Bielan reprezentująca Luksemburg. W programie konferencji przewidziano również wizytę w typowej restauracji, jednej z bardziej prestiżowych winiarni na Maderze oraz objazd wyspy.

L.D. & K.W.