Konkurs programistyczny w ramach CodeWeek

W dniu 17 października 2019r. odbył się w naszej szkole konkurs w ramach CodeWeek. Dotyczył on programowania i był przeznaczony dla uczniów wszystkich klas.
Konkurs był przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji Quizizz.
Do konkursu przystąpiła bardzo duża liczba chętnych uczniów– około 200 osób. Aby wziąć udział w konkursie uczniowie musieli użyć dowolnego urządzenia np. telefonu, laptopa czy komputera z dostępem do internetu i wejść na stronę joinmyquiz.com. Po podaniu kodu, który został wygenerowany przez prowadzącego konkurs i podaniu swojego określonego loginu, mogli przystąpić do rozwiązywania zadań. Pytań było 20, tylko jedna odpowiedź na zadane pytanie była prawidłowa. Na każde pytanie przeznaczone było maksymalnie 30 sekund. W związku z powyższym, uczniowie poza ogromną wiedzą, musieli wykazać się też szybkością w udzielaniu poprawnych odpowiedzi.
Oficjalne wyniki konkursu w ramach CodeWeek:
Klasy informatyczne
1. MicKro4Bi
2. MacMil3Bi
3. PatLis1ai
Klasy nieinformatyczne
1. KubOsm4at
2. MarWil4at
3. DomKró4at
Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w konkursie.
Serdecznie gratulujemy wiedzy i osiągniętych wyników.

RS/WT