Kultura krajów anglojęzycznych

Kolejna edycja szkolnego konkursu z języka angielskiego pt. „Kultura krajów anglojęzycznych” już za nami! Konkurs odbył się 19.12.2018 r., w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie pod nadzorem nauczycielek języka angielskiego– Anny Nowakowskiej i Aleksandry Wiśniewskiej. Wzięły w nim udział reprezentacje 8 klas pierwszych ( Iai, Iat, Iae, Ias oraz Ibi, I be, Ibt i Ibs), które zmagały się w konkurencjach dotyczących wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs polegał na współzawodnictwie trzyosobowych zespołów w sprawdzających ich wiedzę konkurencjach: odpowiadaniu na pytania, literowaniu podanych nazw miast z krajów anglojęzycznych, pracy z mapami konturowymi, prezentowaniu znajomości zabytków Londynu, dopasowaniu pojęć do nazw krajów, a także na rywalizacji całych zespołów klasowych w wykonaniu piosenki bożonarodzeniowej. Konkurs został przeprowadzony przez uczniów klas starszych. Zwycięzcami w konkursie po gimnazjum zostali uczniowie klasy Ibi pod wychowawstwem Pani Wiolety Milewskiej, a po podstawówce– klasa Iat pod wychowawstwem Pani Edyty Karpińskiej . Otrzymali oni dyplom zwycięzców. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i życzymy wielu sukcesów w nauce języka angielskiego.
Zwycięzcom konkursu gratulujemy!

A.N.&A.W.