Okręgowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy o Turystyce

W dniu 08.01.2020 odbyły się w naszej szkole Okręgowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy o Turystyce na rok szkolny 2019/2020
Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest opracowywana przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce Uniwersytetu Łódzkiego– Instytut Geografii Miast i Turyzmu i współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
W skład komisji wchodzili:
Przewodniczący- dr Katarzyna Duda-Gromada
Z-ca przewodniczącego i przedstawiciel warszawskiego kuratorium- Dorota Wójcik
Przedstawiciel KG OWoT- Jolanta Śledzińska
Sekretarz – Elżbieta Wesołowska
Nauczyciele- przedstawiciele szkół uczestniczących

Szkoły które u nas gościły i wzięły udział w konkursie to:
1. Ciechanów- Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza
ul. Orylska 9; 06-400 Ciechanów
2. Iłża- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Stasica
ul. Błazioska 5; 27-100 Iłża
3. Legionowo- Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwioskiego
ul. Targowa 73 A; 05-120 Legionowo
4. Milanówek- Zespół Szkół nr 2 im. Gen. Józefa Bema w Milanówku
ul. Wójtowska 3;05-822 Milanówek
5. Ostrołęka- Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika
ul. Traugutta 10; 07-410 Ostrołęka
6. Piaseczno- Zespół Szkół nr 2 im. Emilii Plater
Aleja Brzóz 26; 05-501 Piaseczno
7. Piastów- Zespół Szkół im. F. Nansena Technikum w Piastowie
ul. Namysłowskiego 11; 05-820 Piastów
8. Radom- Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. Brata Alberta 1; 26-600 Radom
9. Siennica- Zespół Szkół im. H.K. Gnoioskich w Siennicy
ul. Mioska 38; 05-332 Siennica
10. Sierpc -Zespół Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego
ul. Wiosny Ludów 7; 09-200 Sierpc
11. Warszawa- Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
ul. Krasnołęcka 3; 00-734 Warszawa
12. Warszawa- XIX Liceum Ogólnokształcące- im. Powstańców Warszawy
ul. Zbarska 1; 04-014 Warszawa
13.Warszawa- Technikum nr 8 im. Jana Karskiego
ul. Dzieci Warszawy 42; 02-495 Warszawa

Naszą szkołę reprezentowali Zuzanna Krzemińska– uczennica kl. 4at i Dawid Dąbrowski– uczeń 3at
Obsługę organizacyjną zapewniła klasa 1bt wraz z wychowawcą

E.W.