Geo-Planeta

Uczeń naszej szkoły z klasy 3at Kamil Kokosza zajął 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta przeprowadzanym przy współpracy merytorycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej ,,Pokolenie'- Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.
Konkurs został przeprowadzony w kategorii prac indywidualnych w formie pisemnej oraz albumowej na temat: ,,Najpiękniejsze regiony Polski'. Celem konkursu było przybliżenie regionów Polski pod względem przyrodniczym i kulturowym.
Laureatowi serdecznie gratuluje!

Ł.J.