Odznaka Szkoła eTwinning

Po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym Zespół Szkół nr 10 otrzymał Odznakę Szkoła eTwinning na lata 2020-2021. Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

  • Praktyka cyfrowa.
  • Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa.
  • Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania.
  • Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry.
  • Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.
Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznanie ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.
Przypominamy, że roku 2019 nasza szkoła zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim konkursie eTwinning w kategorii "Przedsiębiorczość". W tym roku szkolnym powstało również kilka nowych projektów eTwinning.
eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ na lata 2014-2020
W tegorocznej edycji Odznakę przyznano łącznie 2 139 szkołom z całej Europy, w tym 85 z Polski
Więcej informacji możecie znależć na stronie: https://etwinning.pl/85-polskich-placowek-wyroznionych-odznaka-szkoly-etwinning/