Pomoc w przypadku przemocy domowej

Jeśli doznajesz przemocy ze strony osoby najbliższej zwróć się o pomoc. Nawet w sytuacji epidemii możesz z niej skorzystać.