Organizacja i przeprowadzenie egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2020/21

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie klas drugich technikum po gimnazjum będą zdawali egzamin zawodowy na nowych zasadach.
Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017 to:
- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody,
- obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
- jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach ( nie dotyczy kwalifikacji w naszej szkole)
Szczegółowe procedury znajdziecie na stronie CKE:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6_2021_PP2019_Informacja_o_EZ.pdf

Uczniowie klas trzecich i czwartych zdają egzamin w formule 2017.
Szczegółowe procedury na stronie CKE:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5_2021_PP2017_Informacja_o_EPKwZ.pdf