Odznaka Szkoła eTwinning w naszej szkole

Pod koniec roku szkolnego 2019-2020 dostaliśmy informację, że po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym Zespół Szkół nr 10 otrzymał Odznakę Szkoła eTwinning na lata 2020-2021.
Odznaka z oficjalnym pismem oraz wyróżnieniem prosto z Brukseli dotarła do naszej szkoły.
Przypomnijmy:
Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:
Praktyka cyfrowa.
Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa.
Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania.
Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry.
Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.
Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznanie ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.
eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ na lata 2014-2020
W tegorocznej edycji Odznakę przyznano łącznie 2 139 szkołom z całej Europy, w tym 85 z Polski

L.D.