Ważna informacja o egzaminach zawodowych!

Przypominam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie, którzy realizują naukę zgodnie z podstawą programową z 2019 roku, mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego zgodnie z harmonogramem.
Jeśli uczeń nie przystąpi do tego egzaminu, nie uzyskuje promocji do następnej klasy.


W tym roku szkolnym dotyczy to uczniów klas drugich po gimnazjum czyli:
2bi egzamin z kwalifikacji INF. 02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
2bt egzamin z kwalifikacji HGT. 07.Przygotowanie imprez i usług turystycznych
2be egzamin z kwalifikacji EKA.O4. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
Egzaminy odbędą się w czerwcu 2021 roku. Zgłoszenie do egzaminu następuje na podstawie deklaracji, które za pośrednictwem wychowawców należy przekazać do sekretariatu szkoły.

Uczniowie klasy 3ai przystępują dobrowolnie do egzaminu EE.08, na podstawie deklaracji.
Nieprzekraczalny termin złożenia deklaracji do szkoły 7. II.2021
Kierownik szkolenia praktycznego

Alicja Skutnik