×
Projekt Necessary Skills and Instruments for SCM wyróżniony Krajową Odznaką Jakości...

Projekt Necessary Skills and Instruments for SCM rozpoczął się w październiku 2020 zakończył w kwietniu 2021. Już w trakcie trwania został dostrzeżony przez koordynatorów eTwinnig.
W lutym tego roku projekt został zaprezentowany na konferencji: "Nowoczesna edukacja w szkołach technicznych i branżowych" zorganizowanej przez krajowe biuro programu eTwinning. Punkt konferencji to: „Dobre praktyki– Necessary Skills and instruments for Supply Chain Management”.
W marcu projekt zaprezentowany został na forum europejskim na Międzynarodowych warsztatach doskonalenia zawodowego: Reshaping IVET image and attractiveness through Media Literacy w części Best Practice.
Po ukończeniu projektu nasza praca została poddana ocenie pod kątem pięciu kryteriów merytorycznych:
• Innowacje pedagogiczne i kreatywność– w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
• Integracja z programem nauczania– w jaki sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
• Współpraca szkół partnerskich– opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu.
• Wykorzystanie technologii– jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich.
• Rezultaty, wpływ, dokumentacja- wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja.

Projekt, uzyskał wysokie oceny w wyż. wym. kryteriach i pod koniec maja- niedługą chwilę po przesłaniu dokumentów konkursowych- otrzymał Krajową Odznakę Jakości eTwinning.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Wręczenie certyfikatów odbędzie się na początku września.
Po otrzymaniu KOJ przez wszystkich partnerów projektu wystartujemy do Europejskiej Odznaki Jakości.

L.D., K.W.

About
2021-06-11