×
Próbny alarm przeciwpożarowy

W środę 29 września o godz 12.00 odbyła się ewakuacja z udziałem pracowników szkoły oraz uczniów. Nad poprawnym przebiegiem ewakuacji czuwała pani dyrektor Ewa Gumieniak. Po ogłoszeniu alarmu młodzież ze szkoły została wyprowadzona przez nauczycieli na boisko szkolne. Ewakuacja przebiegła sprawnie z zachowaniem wszelkich procedur, które co roku są przypominane przez wychowawców na godzinach wychowawczych.

M.P


About
2021-09-29