×

Praktyki

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

Technik organizacji turystyki
4at - 5-30.09. 2022
3at - 3-28.10.2022

Technik informatyk
4ai - 5-30.09. 2022
3ai - 3-28.10.2022
3bi - 7.11-2.12. 2022

Technik ekonomista
4ae - 5-30. 09. 2022

Technik spedytor
4as - 5-30.09. 2022
3s - 3-28.10.2022