Praktyki


Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

Technik obsługi turystycznej

2at – 07.10 - 31.10 (4 tygodnie)
3at - 09.09 - 04.10 (4 tygodnie)

Technik informatyk

2ai – 04.11 - 29.11 (4 tygodnie)
3ai – 30.09 - 25.10 (4 tygodnie)
3bi - 13.01 - 17.02 (4 tygodnie)

Technik ekonomista

2e – 09.03 – 27.03 (3 tygodnie)
3e – 09.09 – 27.09 (3 tygodnie)

Technik spedytor

3s – 13.01 – 07.02. (4 tygodnie)