Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 

W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie klas drugich technikum po gimnazjum będą zdawali egzamin zawodowy na nowych zasadach.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody,

obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
- jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach ( nie dotyczy kwalifikacji w naszej szkole)

Szczegółowe procedury znajdziecie na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6_2021_PP2019_Informacja_o_EZ.pdf

Uczniowie klas trzecich i czwartych zdają egzamin w formule 2017.

Szczegółowe procedury  na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5_2021_PP2017_Informacja_o_EPKwZ.pdf

.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego  w 2021 roku

 


 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 R.

Uczniowie klas maturalnych, przed Wami ważne decyzje, które będą miały wpływ na Wasze dalsze życie. Warto przeanalizować jeszcze raz na spokojnie procedury, z którymi zapoznali Was wychowawcy

Szczegółowe informacje na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/