Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 10

w roku szkolnym 2020/ 2021

Zadania

 

Tematyka

 

Odpowiedzialni

Termin

 

Zebranie rady pedagogicznej

Sprawozdanie dyrektora szkoły ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym  2019/2020

dyrektor szkoły

27.08.2020 r.

Zebranie rady pedagogicznej

 Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021

dyrektor szkoły

31.08 2020 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

dyrektor szkoły

 

01.09.2020 r.

Zebrania z rodzicami

Wybór klasowych rad rodziców i przedstawiciela  do Rady Rodziców, spotkania z wychowawcami

Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021

dyrektor, wychowawcy klas pierwszych, trzecich i czwartych

01.09.2020 r.

 

 

 

 

 

Zebrania z rodzicami

Wybór klasowych rad rodziców i przedstawiciela  do Rady Rodziców, klasy II

dyrektor, wychowawcy klas drugich

02.09.2020 r.

Zebranie Rady Rodziców

Organizacja pracy Rady Rodziców

Rada Rodziców

03.09.2020 r.

godz.17.30

Zebranie rady pedagogicznej

Przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2020/2021

dyrektor szkoły

 

08.09.2020 r.godz.10.00

Zebranie rady pedagogicznej

Diagnoza klas pierwszych

Pedagog, wychowawcy klas pierwszych

17.09.2020 r. godz.16

Zebrania z rodzicami

Omówienie  bieżących efektów nauczania i frekwencji z rodzicami uczniów

wychowawcy, nauczyciele

21.10.2020 r.

godz.17.30

Zebrania z rodzicami

Omówienie efektów nauczania

 

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

2.12.2020 r.

godz. 17.30

Wystawianie ocen śródrocznych

Do 22.12. 2020 r. wystawianie ocen śródrocznych

nauczyciele, wychowawcy

22.12.2020 r.

Zebranie rady pedagogicznej

Przedstawienie wyników klasyfikacji w Technikum nr 25

wychowawcy

05.01.2021 r.

godz.15.00

Zebranie rady pedagogicznej

 Uchwalenie wyników klasyfikacji Informacja o pracy szkoły w I półroczu roku szkolnego 2020/2021, sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

dyrektor, wychowawcy, przewodniczący zespołów przedmiotowych

13.01.2021 r. godz. 16.00

Zebrania z rodzicami

Podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

wychowawcy

13.01.2021 r. godz. 17.30

Rada szkoleniowa

 

dyrektor

XI- IV 2020/2021

Dni otwarte

Promocja szkoły

zespół promocji

24.03.2021 r.

14.04.2021 r.

godz.17.30

Zebrania z rodzicami

Bieżąca analiza wyników w nauce i frekwencji, spotkania z wychowawcami i uczącymi nauczycielami

wychowawcy,

nauczyciele

10.03.2021 r.

godz.17.30

 

Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych w klasach maturalnych do 8 kwietnia 2021  r., ostateczne wystawienie ocen 21 kwietnia 2021 r.

wychowawcy,

nauczyciele

21.04.2021 r.

Klasyfikacja roczna w klasach maturalnych

Przedstawienie wyników klasyfikacji rocznej w klasach kończących

wychowawcy

22.04.2021 r.

godz.15.00

Zebranie rady pedagogicznej

Uchwalenie wyników klasyfikacji rocznej i ukończenia szkoły

wychowawcy

27.04.2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku w klasach maturalnych

Dyrektor, wychowawcy

30.04.2021 r.

Zebrania z rodzicami

Bieżąca analiza wyników w nauce i frekwencji, spotkania z wychowawcami i uczącymi nauczycielami

wychowawcy, nauczyciele

26.05.2021 r.

godz.17.30

 

Wystawianie ocen rocznych ostateczne 16 czerwca 2021 r.

Oceny przewidywane do 8 czerwca 2021 r.

nauczyciele, wychowawcy

 

Zebranie rady pedagogicznej

Przedstawienie klasyfikacji rocznej w klasach  1-3

wychowawcy

18.06.2021 r.

godz.15.00

Zebranie rady pedagogicznej

Uchwalenie wyników klasyfikacji rocznej

wychowawcy

 23.06.2021 r.

 Koniec zajęć dydaktycznych

Uroczystość  zakończenia  roku szkolnego

dyrektor, samorząd uczniowski

25.06.2021 r.

Zebranie rady pedagogicznej

Informacja o pracy szkoły w roku  szkolnym 2020/2021

dyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych

30.06.2021