×

Kierunki Kształcenia

TECHNIK PROGRAMISTA

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,
 • Tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,
 • Programowanie aplikacji internetowych,
 • Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 • projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych,
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.

TECHNIK PROGRAMISTA
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

 • Projektowanie i wykonywanie sieci
 • Przygotowywanie stanowiska komputerowego
 • Administrowanie systemami operacyjnymi

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,
 • Tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,
 • Programowanie aplikacji internetowych,
 • Tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

TECHNIK SPEDYTOR

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 • Organizowanie transportu towarów i osób
 • Przygotowanie ładunków do transportu
 • Dbanie o bezpieczeństwo przewożonego towaru
 • Sporządzanie dokumentów oraz zawieranie umów

TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

 • Rezerwacja i realizacja imprez oraz usług turystycznych
 • Prowadzenie informacji turystycznej

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 • Rozliczanie imprez i usług turystycznych