×

Kierunki Kształcenia

TECHNIK INFORMATYK

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

 • Projektowanie i wykonywanie sieci
 • Przygotowywanie stanowiska komputerowego
 • Administrowanie systemami operacyjnymi

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • Tworzenie stron internetowych
 • Tworzenie i administracja baz danych
 • Tworzenie aplikacji internetowych

TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

 • Rezerwacja i realizacja imprez oraz usług turystycznych
 • Prowadzenie informacji turystycznej

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 • Rozliczanie imprez i usług turystycznych

TECHNIK SPEDYTOR

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 • Organizowanie transportu towarów i osób
 • Przygotowanie ładunków do transportu
 • Dbanie o bezpieczeństwo przewożonego towaru
 • Sporządzanie dokumentów oraz zawieranie umów

TECHNIK SPEDYTOR