×

ERASMUS+

Erasmus+

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów
i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
Mobilność, kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy
Zaproszenie do projektu uczniowskiego
Regulamin
Formularz
Nowe mobilności zagraniczne uczniów i nauczycieli w latach 2020-2021

Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum
Podsumowanie mobilności zagranicznych
Staż w Dreźnie 2017 - technik spedytor
Grant w konkursie 2016

Europejskie kwalifikacje zawodwe ekonomistów z Zespołu Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie - grant w konkursie 2014
Staże zagraniczne w roku szkolnym 2014/2015
Grant w konkursie 2014

Archiwum projektów zrealizowanych w ramach programu "Leonardo da Vinci"
Grant w konkursie 2013
Grant w konkursie 2012
Grant w konkursie 2011