×

Historia

Historia szkoły

W 1967 roku decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego Miasta Stołecznego Warszawy, szkoła otrzymała nowy lokal przy ulicy Kolektorskiej 9/11, który służył nam do roku 2012. Od tego roku szkoła funkcjonowała jako Liceum Ekonomiczne Nr 7.

W dziesiątą rocznicę istnienia 30 września 1971 roku ówczesny Kurator Okręgu Szkolnego Miasta Stołecznego Warszawy Pan Wiesław Kulmiński, nadał szkole imię Stanisława Staszica, które miało towarzyszyć naszej młodzieży w codziennej trudnej pracy, dając przykład obecnym pokoleniom Polaków. W czerwcu 1972 roku odbyła się uroczystość przekazania sztandaru szkoły.

W 1985 roku szkoła rozpoczęła współpracę z Warszawską Spółdzielnią Spożywców "Społem", efektem tego było powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 27, kształcącej w specjalności "sprzedawca". Zakłady patronackie: WSS "Społem" i Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa ZREMB, umożliwiały realizację praktyk zawodowych uczniom liceum ekonomicznego i szkoły zawodowej.

We wrześniu 1985 Kurator Oświaty i Wychowania po raz kolejny zmienił nazwę szkoły, powołując Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 10, w skład którego weszły następujące jednostki: Liceum Ekonomiczne Nr 7 im. Stanisława Staszica, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących Nr 7, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27.

W latach 90-tych nawiązaliśmy współpracę ze szkołą komunalną w Linkoping w Szwecji oraz szkołą handlową w Höxter w Niemczech, z którymi prowadzona była systematyczna wymiana uczniów. Celem tej wymiany było pogłębianie wiedzy o kulturze oraz doskonalenie języka niemieckiego i angielskiego. W 2005 roku odbyły się w Warszawie i Höxter uroczyste obchody 10-letniej współpracy. Udział wzięli uczniowie, władze, dyrekcja oraz nauczyciele.

W październiku 2004 roku Technikum Ekonomiczne Nr 7 otrzymało certyfikat "Szkoły z klasą" w projekcie "Gazety Wyborczej" oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- Aleksandra Kwaśniewskiego.

8 maja 1992 roku szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Staszicowskich. Umożliwiło nam to częste kontakty z młodzieżą z innych szkół. Uczniowie brali udział w corocznych konkursach wiedzy o Stanisławie Staszicu, uczestniczyli w sympozjach naukowych. Każdego roku w czerwcu, członkowie Towarzystwa zbierali się w jednej ze szkół na obszarze Polski, i wymieniali doświadczeniami z dziedziny kultury i edukacji. Co dwa lata we wrześniu widywaliśmy się w Pile na "Muzealnych Spotkaniach Staszicowskich".

W marcu 2005 r. w związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2005 rokiem Wielkiego Polaka- Stanisława Staszica, nasza szkoła zorganizowała Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Staszicowskich.

W 2012 roku szkoła otrzymała nowy budynek przy ulicy Włodzimierza Perzyńskiego 10 i od tego czasu prężnie się rozwija, kształcąc młodzież w coraz to atrakcyjniejszych zawodach. Aktualnie w skład Zespołu Szkół Nr 10 wchodzi Technikum Nr 25 kształcące w zawodach: technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista oraz technik spedytor.

Obecnie szkoła liczy około 550 uczniów, co pozwala na budowanie i umacnianie pozytywnych relacji wśród młodzieży oraz umożliwia stworzenie właściwej atmosfery nauki.