×

Organizacja szkoły

Dyrektorem Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica jest:
mgr Ewa Gumieniak

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych:
mgr Grażyna Zaremba
mgr Mariusz Śmigasiewicz

Kierownik szkolenia praktycznego:
mgr Alicja Skutnik

Psycholog mgr Anna Bieżuńska
Godziny pracy:
Poniedziałek 8.00-11.30
Wtorek 11.30- 15.30
Środa 8.00-11.30
Czwartek 12.00- 17.00

Pedagog specjalny mgr Maria Sobocińska
Godziny pracy:
Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 9.00- 14.00
Środa 11.00-16.00
Czwartek 9.00- 15.00
Piątek 9.00-13.00