MATURY, EGZAMINY ZAWODOWE - INSTRUKCJE DLA NAUCZYCIELI

Poniżej instrukcja przeprowadzenia egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ZS nr 10 im. St. Staszica w Warszawie.
Aby przeczytać instrukcję kliknij w link: >przeczytaj instrukcję<