ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

pt. „Mobilność, kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy”
realizowanego przez Zespół Szkół nr 10, im. Stanisława Staszica w Warszawie w ramach
programu ERASMUS+
nr projektu 2019-1-PL01-KA116-063975
Rok szkolny 2020/2021


Jeżeli jesteś uczniem klasy 3 Ai, czy też 3s, lubisz nowe wyzwania i chcesz przeżyć wspaniałą przygodę, weź udział w rekrutacji do udziału w projekcie pt. „Mobilność, kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy”, w ramach programu ERASMUS+.
Przeczytaj uważnie regulamin rekrutacji, wypełnij formularz rekrutacyjny i złóż go do sekretariatu szkoły lub przekaż wychowawcy do dnia 20 października 2020 r. do godziny 13.00.
Formularz rekrutacyjny możesz pobrać klikając poniżej na załącznik: formularz rekrutacyjny, odpowiedni do profilu kształcenia. Jest on również dostępny w sekretariacie szkoły.
Część A formularza wypełnij DRUKOWANYMI LITERAMI, następnie podpisz dokument w miejscu do tego przeznaczonym. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią poproś o podpis również rodzica/opiekuna.
Wszelkie pytanie dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie można kierować do koordynatora projektu, Pani Anny Polewczyk, na adres email: anna.polewczyk@gmail.com.
POWODZENIA!!!

Koordynator Projektu
Anna PolewczykRegulamin rekrutacji: Technik informatyk
Regulamin rekrutacji: Technik spedytor
Formularz rekrutacyjny: Technik informatyk
Formularz rekrutacyjny: Technik spedytor