×
Plan a Trip and Gain Experience

29 czerwca projekt "Plan a Trip and Gain Experience" realizowany przez uczniów klas turystycznych i uczennice klasy informatycznej został wyróżniony Krajową Odznaką Jakości eTwinning. Jest to drugi projekt w naszej szkole, który otrzymał tę odznakę w ostatnim czasie.

Projekt został zakończony w czerwcu. Po ukończeniu projektu nasza praca została poddana ocenie pod kątem pięciu kryteriów merytorycznych:
• Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
• Integracja z programem nauczania – w jaki sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
• Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu.
• Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich.
• Rezultaty, wpływ, dokumentacja - wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja.

Projekt spełnił wszystkie wyżej wymienione kryteria.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Wręczenie certyfikatów odbędzie się na początku września.
Po otrzymaniu KOJ przez wszystkich partnerów projektu wystartujemy do Europejskiej Odznaki Jakości.

K.R.

About
2021-07-08

Galeria

Result